Przetargi.pl
Dostawa Kontroli zewnątrzlaboratoryjnej QCMD 2021 SARS-CoV-2 EQA(1 Challenge-Q2) i Kontroli zewnątrzlaboratoryjnej QCMD 2021 SARS-CoV-2 EQA(1 Challenge-Q4)

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2021-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Kontroli zewnątrzlaboratoryjnej QCMD 2021 SARS-CoV-2 EQA(1 Challenge-Q2) i Kontroli zewnątrzlaboratoryjnej QCMD 2021 SARS-CoV-2 EQA(1 Challenge-Q4)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa Kontroli zewnątrzlaboratoryjnej QCMD 2021 SARS-CoV-2 EQA(1 Challenge-Q2) nr kat. QAV204215_1B - 1op. (5 próbek) i Kontroli zewnątrzlaboratoryjnej QCMD 2021 SARS-CoV-2 EQA(1 Challenge-Q4)nr kat. QAV204215_1D - 1 op. (5 próbek) wraz z kosztami transportu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach