Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych, drukarek, sprzętu peryferyjnego i telefonów stacjonarnych

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, Zakładowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
  Zakładowa 4
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  REGON: 310508690
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych, drukarek, sprzętu peryferyjnego i telefonów stacjonarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa komputerów przenośnych, drukarek, sprzętu peryferyjnego i telefonów stacjonarnych (zadanie nr 1 – Instytucja Pośrednicząca)Dostawa komputerów przenośnych i sprzętu peryferyjnego (zadanie nr 2 - LIFE)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach