Przetargi.pl
Dostawa kaniul donosowych Optiflow+L, M oraz obwodów Arivo2

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-305 Gdańsk, ul. Polanki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 526 407
 • Data zamieszczenia: 2021-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
  ul. Polanki 117
  80-305 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 526 407
  REGON: 19059495700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.7szmw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kaniul donosowych Optiflow+L, M oraz obwodów Arivo2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kaniul donosowych Optiflow+L (200szt.) , M (200szt.)oraz obwodów Arivo2 (200szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach