Przetargi.pl
Dostawa: Implantów kręgosłupowych

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, Oswalda Balzera 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem
  Oswalda Balzera 15
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  REGON: 000296377
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: Implantów kręgosłupowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Śruba poliaksjalna 300 szt.Śruba monoaksjalne 20 szt.Łącznik poprzeczny 10 szt.Łącznik boczny 20 szt.Hak laminarny 20 szt.Bloker 320 szt.Pręt prosty 80 szt.Pręt zakrzywiony 20 szt.Klamerki kostne jednootworowe 10 szt.Klamerki kostne dwuotworowe górne i dolne 10 szt.Klatka międzytrzonowa lędźwiowa tytanowa, typu TLIF 3D 30 szt.Klatka międzytrzonowa lędźwiowa tytanowa, typu PLIF 3D 30 szt.Śruba przezskórna MIS 200 szt.Bloker MIS 200 szt.Pręt przezskórny prosty i zakrzywiony MIS 100 szt.Adapter do cementu 40 szt.Proteza trzonu ThL regulowana 5 szt.Talerzyki oporowe 10 szt.Klatka międzytrzonowa lędźwiowa 3D obrotowa 90st. 20 szt.Klatka międzytrzonowa szyjna tytanowa, typu ACIF 3D 50 szt.Płytka szyjna jednorzędowa, jednosegmentowa 10 szt.Płytka szyjna blokowana 10 szt.Wkręt szyjny 80 szt.Proteza trzonu siatkowa 10 szt.Talerzyki oporowe 20 szt.Klatka szyjna blokowana 10 szt.Wkręt do klatki szyjnej 20 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach