Przetargi.pl
Dostawa i wymiana gniazd gazów medycznych

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 620 505 , fax. 957 620 218
 • Data zamieszczenia: 2021-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
  ul. Piłsudskiego 8
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 957 620 505, fax. 957 620 218
  REGON: 80396330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-drezdenko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana gniazd gazów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana gniazd gazów medycznych w istniejącej instalacji szpitalnej z systemu G-01 na system AGA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną