Przetargi.pl
Dostawa i przesyłanie energii cieplnej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 666 224 , fax. 774 666 224
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
  ul. Strzelecka 39
  47-320 Gogolin, woj. opolskie
  tel. 774 666 224, fax. 774 666 224
  REGON: 13203400000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i przesyłanie energii cieplnej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi dostawy i przesyłania energii cieplnej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie ul.Strzelecka 39, 47-320 Gogolin. Dostawa ciepła odbywa się po przez kotłownię dostawy ECO S.A. w Opolu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach