Przetargi.pl
„Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia do pokoi hotelowych, pomieszczeń recepcji i sekretariatu oraz przestrzeni ogólnodostępnych holi na terenie Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie”

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-805 Łęka Mała, Rokosowo
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 733 308 , fax. 655 733 304
 • Data zamieszczenia: 2021-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
  Rokosowo 1
  63-805 Łęka Mała, woj. wielkopolskie
  tel. 655 733 308, fax. 655 733 304
  REGON: 30162644200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=rokosowo/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia do pokoi hotelowych, pomieszczeń recepcji i sekretariatu oraz przestrzeni ogólnodostępnych holi na terenie Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia do pokoi hotelowych, pomieszczeń recepcji i sekretariatu oraz przestrzeni ogólnodostępnych (holi) na terenie Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach