Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli biurowych w pokojach Prezesa, sekretariatu Prezesa dla potrzeb Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 39 998 , fax. 22 620 34 44
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  ul. Marszałkowska 82
  00-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 39 998, fax. 22 620 34 44
  REGON: 14035658200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych w pokojach Prezesa, sekretariatu Prezesa dla potrzeb Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż mebli biurowych w pokojach Prezesa, sekretariatu Prezesa dla potrzeb Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach