Przetargi.pl
Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu, ul. Kordeckiego 17a

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Kordeckiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 5023360, 5023390 , fax. 62 5023360, 5023390
 • Data zamieszczenia: 2022-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka
  Kordeckiego 17a
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 5023360, 5023390, fax. 62 5023360, 5023390
  REGON: 24926000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw1kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu, ul. Kordeckiego 17a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego na cele opałowe do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu. Szacowana roczna ilość paliwa gazowego 311442 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach