Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 921 829, , fax. 612 921 857
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 14
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 921 829, , fax. 612 921 857
  REGON: 30129860100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkszamotuly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SPECYFIKACJA TECHICZNA Podwozie 1. Podwozie (samochód) – samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019 • Trzyosiowe 6x2 z z napędem na tylną oś i oś wleczona z kierowanymi kołami za osią napędową. • Zawieszenie pojazdu – przód resory paraboliczne z tyłu zawieszenie pneumatyczne (wzmacniane) – klasa podwozia ciężka dla transportu na drogach o złej jakości nawierzchni lub na drogach nieutwardzonych. • Rozstaw osi pojazdu od 3700 do 3950 mm • DMC – 26000 do 29000 kg • Nośność osi przedniej ok. 8000kg • Nośność osi tylnej ok. 21000kg • Przednie i tylne amortyzatory wzmocnione • Zbiornik paliwa minimum 250 litrów (aluminium lub stal) • Hamulce tarczowe • Hamulec silnikowy + ABS • Akumulatory standardowe z głównym wyłącznikiem prądu • Wlot ssania powietrza standard • Rura wydechowa – standard lub wydech górny za kabiną • Belki przeciwnajazdowe (przód i boki) • Zderzak przedni stalowy lub plastikowy • Nadkola tylne z chlapaczami • Chlapacze kół osi przedniej • Poziom hałasu zewnętrznego 80 db • Lampy obrysowe przód i tył • Zaczep do holowania z przodu pojazdu • Kolor podwozia czarny lub szary • Kolor kabiny biały – ewentualnie uzgodniony z zamawiającym • Silnik z zapłonem samoczynnym – turbodoładowany o pojemności minimum 9dm³ • Silnik rzędowy 5-6 cylindrowy • Norma emisji spalin EURO – 6 • Moc minimum 300KM • Max moment obrotowy: min 1400 Nm • Ogranicznik prędkości 85km/h • Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy • Skrzynia biegów manualna min 6 biegowa lub automatyczna wyposażona w bieg pełzający • Blokada mechanizmu różnicowego + hill hold • Homologacja na pojazd kompletny – komplet dokumentów do rejestracji pojazdu • Ogumienie R 22,5 – renomowanej firmy europejskiej lub równoważne • Obręcze kół stalowe • Pełnowymiarowe koło zapasowe • Kabina dzienna, standardowa, klimatyzowana • Dwa fotele dla pasażerów z miejscem za fotelami dla wyposażenia i oddzielnymi pasami bezpieczeństwa • Kierownica z lewej strony • Stopnie ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z kabiny ( z dodatkowym oświetleniem) • Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera • Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera • Elektrycznie podgrzewane lusterka • Lusterka po stronie kierowcy i pasażera sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97 • Lusterko przednie rampowe • Reflektory H 7 • Światła jazdy dziennej typu LED • Lampa ostrzegawcza zespolona z napisem ZGK Szamotuły zamontowana na dachu kabiny 2. Wyposażenie dodatkowe • Fotel kierowcy amortyzowany dodatkowo z zintegrowanym pasem bezpieczeństwa • Dywaniki podłogowe gumowe • Wentylacja i ogrzewanie kabiny • Immobilizer • Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim • Tachograf cyfrowy • Radio FM + antena • Radio CB + antena • Centralny zamek • Wyposażenie w dwie gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła, podnośnik, zestaw narzędzi, przewód do pompowania kół itp. Szczegóły w załączniku do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.2. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach