Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Witosa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 315 22 35 , fax. 052 315 12 33
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  ul. Witosa 6
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 315 22 35, fax. 052 315 12 33
  REGON: 34043307500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.mogilno.pk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiajacego. 2. Szacowana łączna ilość energii elektrycznej do zużycia w ciągu roku 1 787 971 kWh. 3. Energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawia ustawy Prawo energetyczne. 4. Wszystkie układy pomiarowe w obiektach Zamawiającego są dostosowane do zasad TPA. 5. Zamawiający posiada podpisane umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. 7. Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach