Przetargi.pl
dostawa energii cieplnej wraz ze świadczeniem usługi przesyłowej do obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jelczu-Laskowicach przy al.Młodych 1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-220 Jelcz-Laskowice, Aleja Młodych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 318 12 10 , fax. 71 318 12 10
 • Data zamieszczenia: 2021-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie
  Aleja Młodych 1
  55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 318 12 10, fax. 71 318 12 10
  REGON: 11813860000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp2jl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa energii cieplnej wraz ze świadczeniem usługi przesyłowej do obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jelczu-Laskowicach przy al.Młodych 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do obiektu PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach, umowa zawarta została na okres jednego roku kalendarzowego, 2910 GJ( moc jest optymalna dla danego obiektu )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach