Przetargi.pl
dostawa energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej dla CKZiU Kalisz i ZSPP Kalisz

Zespół szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Rzemieślnicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 76 77 650 , fax. 62 76 77 650
 • Data zamieszczenia: 2022-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
  Rzemieślnicza 6
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 76 77 650, fax. 62 76 77 650
  REGON: 30063420900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej dla CKZiU Kalisz i ZSPP Kalisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej dla obiektów CKZiU w Kaliszu oraz dla ZSPP Kalisz . Obiekty te maja wspólny węzeł cieplny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach