Przetargi.pl
dostawa energii cieplnej do obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ogłasza przetarg

 • Adres: 61-389 Poznań, os. Rzeczypospolitej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 771 959 , fax. 618 729 453
 • Data zamieszczenia: 2021-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
  os. Rzeczypospolitej 111
  61-389 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 771 959, fax. 618 729 453
  REGON: 24678700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa energii cieplnej do obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa energii cieplnej do obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach