Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej do budynku przy ul. Trzebnickiej 42-44 we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-230 Wrocław, Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 508 691 150 , fax. 713 731 165
 • Data zamieszczenia: 2022-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
  Trzebnicka 42-44
  50-230 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 508 691 150, fax. 713 731 165
  REGON: 93193464400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dodn.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej do budynku przy ul. Trzebnickiej 42-44 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energi cieplnej do budynku przy ul. Trzebnickiej 42-44 we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09320000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną