Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej do budynku Państwowych Szkół Budownictwa -Zespołu Szkół w Bytomiu na 2022 rok

Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 281 33 63 , fax. 0-32 281 33 63 wew. 35
 • Data zamieszczenia: 2021-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół
  ul. Powstańców Śląskich 10
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 0-32 281 33 63, fax. 0-32 281 33 63 wew. 35
  REGON: 27016341900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej do budynku Państwowych Szkół Budownictwa -Zespołu Szkół w Bytomiu na 2022 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do budynku Państwowych Szkół Budownictwa- Zespołu Szkół w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09323000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach