Przetargi.pl
dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, Zachodnia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 388 2601 wew. 205 , fax. 24 388 2264
 • Data zamieszczenia: 2021-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
  Zachodnia 6
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 24 388 2601 wew. 205, fax. 24 388 2264
  REGON: 61032054000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zozleczyca.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia był zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy artykułów medycznych w postaci drobnego sprzętu medycznego (tzw. jednorazowego) w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załącznikach do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach