Przetargi.pl
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  ul. Księcia Bolesława 6
  01-494 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010401369
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych tj. słuchawek dousznych - 50 szt., słuchawek bezprzewodowych BT - 40 szt., bezprzewodowych głośników BT - 60 szt., smartband'ów - 40 szt., powerbank'ów - 50 szt.,Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych tj. portfeli damskich I - 50szt, portfeli damskich II - 50 szt., pasków damskich - 50 szt., portfeli męskich I - 40 szt., portfeli męskich II - 60 szt., pasków męskich - 60 szt.Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych tj. latarek - 50 szt., latarek czołowych - 50 szt.Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych tj. zestawów świec zapachowych - 50 szt., zestawów prezentowych - 40 szt., zestawów do wina - 30 szt., wizytowników - 100 szt., smyczy - 300 szt., porcelanowych kubków - 100 szt.Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych tj. ładowarek sieciowych - 40 szt., ładowarek samochodowych - 30 szt.Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych tj. noży - 50 szt., toreb biodrowych (nerka) - 60 szt., plecaków - 50 szt., plecaków wodoodpornych - 30 szt.Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych tj. koszulek T-shirt - 80 szt., koszulek polo - 40 szt., koszulek termoaktywnych - 50 szt.Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowych tj. butelek filtrujących - 60 szt., termosów - 30 szt., kubków termicznych - 30 szt., pojemników lunchowych - 40 szt., pasków do spodni - 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach