Przetargi.pl
Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego do gabinetu RTG Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 521 268 , fax. 566 227 432
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 521 268, fax. 566 227 432
  REGON: 87040508000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl-torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego do gabinetu RTG Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego do wykonywania zdjęć kostnych i płucnych do gabinetu RTG Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach