Przetargi.pl
Dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych o połączeniach kołnierzowych (Pn25) na potrzeby LPEC S. A. – 3 Części.

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 20-822 Lublin, ul. Puławska 28
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Puławska 28
  20-822 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 430980913
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gaz i energia cieplna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych o połączeniach kołnierzowych (Pn25) na potrzeby LPEC S. A. – 3 Części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Producent urządzeń: Kamstrup. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 2 do SWZ.Producent urządzeń: Landis+Gyr. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 2 do SWZ.Producent urządzeń: Apator. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 2 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach