Przetargi.pl
dostawa ciepła w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-714 Poznań, Aleje Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 102 17 13, 061 878 1955 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
  Aleje Niepodległości 27
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 102 17 13, 061 878 1955, fax. -
  REGON: 63125782200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa ciepła w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ciepła dla odbiorcy o dotychczasowym numerze 200128. Obiekt zasilany z EC. Granice własności: c. o. – zawór przed rozdzielaczem, c. w. – pierwszy zawór za wymiennikiem, cyrkulacja – pierwszy zawór na wyjściu z budynku, z. w. – zawór przed wymiennikiem c. w.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach