Przetargi.pl
Dostawa butelek PET jednorazowego użytku SBW.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11400 Kętrzyn, pl. marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 7542140 , fax. 0-89 7542141
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
  pl. marsz. J. Piłsudskiego 5
  11400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 7542140, fax. 0-89 7542141
  REGON: 59446500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa butelek PET jednorazowego użytku SBW.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa butelek PET jednorazowego użytku SBW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44613500-5

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach