Przetargi.pl
Dostawa autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 521 658 , fax. 178 528 660
 • Data zamieszczenia: 2019-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Caritas Diecezji Rzeszowskiej
  ul. Jana Styki 21
  35-006 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 521 658, fax. 178 528 660
  REGON: 40012153000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://caritas.rzeszow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna Kościoła o której mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 18-to miejscowego (tj. kierowca + 17 miejsc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym także poruszających się na wózkach ( możliwość zamocowania co najmniej 2 wózków) o następujących parametrach: 1) autobus fabrycznie nowy z 2019 r., dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, 2) autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dokumenty dopuszczenia do ruchu, 3) autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, 4) autobus przystosowany do przewozu osób min. 18 osobowy (tj. 17 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowca) wyposażony w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia dwóch stanowisk w autobusie do równoczesnego przewozu osób na wózkach plus atestowane mocowania na wózek inwalidzki, 5) dwa komplety pasów bezpieczeństwa w autobusie z homologacją do mocowania wózków, 6) platforma wewnętrzna montowana na stałe przy drzwiach tylnych z łatwym demontażem, 7) fotele pasażerskie tapicerowane, odchylane z regulowanymi oparciami, podłokietnikami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, każdy fotel z możliwością szybkiego demontażu i montażu 8) nadwozie: a) całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe (drzwi w kabinie pasażerskiej prawe przesuwne z dodatkowym wysuwanym elektrycznie stopniem przeszklone o szerokości minimum 1200 mm, tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, kąt otwarcia 225°), szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i podgrzewana przednia szyba, b) długość całkowita pojazdu powyżej 6700 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 2100 mm, wysokość całkowita minimum 2500-2674 mm, rozstaw osi minimum 3750 mm, wysokość przestrzeni pasażerskiej min.1800 mm, c) lakier metalizowany (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym proponowany w kolorze srebrnym ) d) lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, f) przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne i światła wsteczne (przednie światła automatyczne z wycieraczkami i czujnikami deszczu), światła do jazdy dziennej LED, 9) silnik: a) silnik diesla wysokoprężny o pojemności min. 2000 cm3, b) moc silnika minimum 170 KM, c) skrzynia biegów manualna 6 biegowa, d) układ kierowniczy ze wspomaganiem, 10) bezpieczeństwo: a) układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy, b) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy, c) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania, e) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający podobne zadania, f) poduszki powietrzne min. czołowe kierowcy i pasażera g) immobiliser, i) kamera cofania, j) czujniki parkowania przód i tył oraz boczne k) chlapacze przód i tył l) koła stalowe 16” z oponami letnimi i kołpakami + dodatkowy komplet kół zimowych (opony + felgi) 11) pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi, 12) wnętrze pojazdu: a) wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1830 mm, b) zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem, c) poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, d) lusterko wsteczne wewnętrzne, e) wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, f) siedzenie kierowcy z regulacją wysokości z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem, regulacja fotela w 4 kierunkach g) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, h) pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką z materiału łatwego do utrzymania w czystości, i) uchwyty dla osób z niepełnosprawnością przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie j) półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym) plus zabezpieczenia przed przemieszczaniem się bagażu k) oświetlenie przedziału pasażerskiego, l) oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej, m) elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich, n) radioodtwarzacz AM/FM z kolorowym dotykowym wyświetlaczem min. 8” plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu, odczyt MP3, 2xgniazdo USB, o) w przypadku przewozu 2 osób na wózkach możliwość przewozu minimum 11 osób na siedzeniach pasażerskich + 1 kierowca, p) klimatyzacja manualna przód, tył, r) niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego + alarm obwodowy (przystosowanie do rozruchu w temp. -29 °C i drugi akumulator) 13) zbiornik paliwa: minimum 70 l, 14) warunki gwarancji: a) gwarancja przedłużona min. 140 tys. przebiegu i minimum 84 miesiące, b) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy, c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 6 lat, d) pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim, 15) wymogi dodatkowe: a) autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem, b) homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h, c) tachograf cyfrowy, d) szybkościomierz ze skalą w kilometrach, e) wskaźnik temperatury zewnętrznej, f) wskaźnik wypalania cząstek stałych lub wskaźnik potrzeby wypalenia cząstek stałych, g) pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, h) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, i) przyciemniane szyby. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena dokonana będzie w sposób spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Uznaje się, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczeni, jeśli udokumentuje zrealizowanie dostawy nowego autobusu lub mikrobusu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów (np. protokołów dostaw, referencji itp. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie o wartości powyżej 100 000,- zł (słownie zł.: sto tysięcy). W celu potwierdzenia spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów (np. protokołów dostaw, referencji itp. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór-zał. nr 4).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach