Przetargi.pl
"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie na 2023 rok ”

Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Kozubów, Kozubów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 357 02 35 , fax. 41357 33 76
 • Data zamieszczenia: 2023-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie
  Kozubów
  28-400 Kozubów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 357 02 35, fax. 41357 33 76
  REGON: 260629771
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie na 2023 rok ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET I PIECZYWOPAKIET II WYROBY MLECZARSKIEPAKIET III ARTYKUŁY SPOŻYWCZEPAKIET IV RYBY I ARTYKUŁY RYBNEPAKIET V WYROBY GARMAŻERYJNEPAKIET VI MIĘSO WIEPRZOWE I WOŁOWE, WĘDLINYPAKIET VII MIĘSO I WYROBY Z DROBIU ( ŚWIEŻE)PAKIET VIII OWOCE I WARZYWAPAKIET IX DOSTAWA ŚWIEŻYCH JAJ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach