Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do GOPS w Darłowie, Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, ul. o. Damiana Tynieckiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 141 650 , fax. 943 141 650
 • Data zamieszczenia: 2021-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. o. Damiana Tynieckiego 2
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 141 650, fax. 943 141 650
  REGON: 33003418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.gminadarlowo.pl/category/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do GOPS w Darłowie, Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4 z podziałem na 7 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach