Przetargi.pl
„Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim”

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie, 200
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
  200
  39-110 Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie
  REGON: 690581985
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – owoce, warzywa, produkty mleczne, produkty zbożowe, pozostałe artykuły spożywcze. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ „Formularz cenowy”, który należy złożyć wraz z ofertą.Część II – pieczywo i wyroby piekarskie.Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ „Formularz cenowy”, który należy złożyć wraz z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach