Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/ Sanatoriów w Uzdrowisku Szczawno- Jedlina S.A. Zadanie 1 - Dostawy przypraw, sosów i zup; Zadanie 2 - Dostawy mąki, kaszy, ryżu, makaronów i produktów zbożowych; Zadanie 3 - Dostawy kawy, herbaty i produktów podobnych; Zadanie 4 - Dostawy soli, cukru i wyrobów cukierniczych, kakao, bakalii oraz koncentratów deserów; Zadanie 5 - Dostawy przetworów. ZP/9/2016.

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8493201 , fax. 74 8436764
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
  ul. Sienkiewicza 1 1
  58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8493201, fax. 74 8436764
  REGON: 00028830800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/ Sanatoriów w Uzdrowisku Szczawno- Jedlina S.A. Zadanie 1 - Dostawy przypraw, sosów i zup; Zadanie 2 - Dostawy mąki, kaszy, ryżu, makaronów i produktów zbożowych; Zadanie 3 - Dostawy kawy, herbaty i produktów podobnych; Zadanie 4 - Dostawy soli, cukru i wyrobów cukierniczych, kakao, bakalii oraz koncentratów deserów; Zadanie 5 - Dostawy przetworów. ZP/9/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa na okres 12 miesięcy artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/ Sanatoriów w Uzdrowisku Szczawno- Jedlina S.A. w podziale na następujące zadania: Zadanie 1 - Dostawy przypraw, sosów i zup; Zadanie 2 - Dostawy mąki, kaszy, ryżu, makaronów i produktów zbożowych; Zadanie 3 - Dostawy kawy, herbaty i produktów podobnych; Zadanie 4 - Dostawy soli, cukru i wyrobów cukierniczych, kakao, bakalii oraz koncentratów deserów; Zadanie 5 - Dostawy przetworów; ZADANIE 1: Przyprawy, sosy i zupy: 1. Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne; 2. Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia; konsystencja sypka, bez grudek, nie zlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna; 3. Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków; 4. Zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, przyjemny, bez obcych zapachów; 5. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Uwaga! Produkty oznaczone w zestawieniach gwiazdką będą zamawiane wyłącznie dla potrzeb Kancelarii Spółki. Zamawiający dopuszczając zaoferowanie produktów równoważnych podkreśla, że równoważność ta będzie badana z wnikliwością pod względem walorów smakowych, zawartości składników, jakości i aromatu. Udowodnienie równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy. ZADANIE 2: Mąka: 1. Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników zbożowo - mącznych, całe, szczelne; 2. Wygląd, tekstura i konsystencja: barwa biała z odcieniem żółtawym; konsystencja gładka, śliska w dotyku, sypka, bez grudek; 3. Smak: swoisty dla danej mąki; 4. Zapach: przyjemny, swoisty, charakterystyczny dla danej mąki, bez obcych zapachów; 5. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak obecności zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych, obecności pleśni, szkodników, bakterii chorobotwórczych. Makaron: 1. Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników zbożowo - mącznych, całe, szczelne; 2. Wygląd, tekstura i konsystencja: barwa jednolita, kremowa lub jasnożółta bez pęknięć i rys, prawidłowy kształt, całe elementy, bez zanieczyszczeń fizycznych, błyszcząca powierzchnia, tekstura i konsystencja charakterystyczny dla danego gatunku, bez oznak zepsucia, uszkodzeń, prawidłowy kształt i barwa ziaren, bez zanieczyszczeń fizycznych, tekstura i konsystencja charakterystyczna dla stopnia rozdrobnienia i formy, suchy, gładka powierzchnia, szklisty po przełamaniu, w czasie gotowania zwiększenie objętości 2-3 razy, bez oznak lepkości i grudek, po ugotowaniu elastyczny, zachowuje pierwotny kształt, nie skleja się i nie ciemnieje; 3. Smak: po ugotowaniu smak i zapach odpowiadający produktowi świeżemu, wykluczony posmak skwaśniały lub gorzki; 4. Zapach: charakterystyczny, bez obcych zapachów, stęchłych; 5. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Kasze, ryż, produkty zbożowe (płatki, kleiki, kaszki, wafle ryżowe, wafle suche, suchary, pieczywo chrupkie): 1. Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników zbożowo - mącznych, całe, szczelne; 2. Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla danego gatunku, bez oznak zepsucia, uszkodzeń, prawidłowy kształt i barwa ziaren, bez zanieczyszczeń fizycznych, tekstura i konsystencja charakterystyczna dla stopnia rozdrobnienia, sypka, suche, bez oznak lepkości i grudek, pieczywo chrupkie, 1 część wagowa kaszy suchej po ugotowaniu ma dawać 2,5 części wagowych kaszy gotowanej; 3. Smak: po ugotowaniu smak i zapach odpowiadający produktowi świeżemu, wykluczony posmak skwaśniały lub gorzki; 4. Zapach: charakterystyczny, bez obcych zapachów, stęchłych; 5. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Uwaga! Produkty oznaczone w zestawieniach gwiazdką będą zamawiane wyłącznie dla potrzeb Kancelarii Spółki. Zamawiający dopuszczając zaoferowanie produktów równoważnych podkreśla, że równoważność ta będzie badana z wnikliwością pod względem walorów smakowych, zawartości składników, jakości i aromatu. Udowodnienie równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy. ZADANIE NR 3: Kawy, herbaty i produkty podobne: 1. Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne; 2. Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla danego rodzaju produktu zabarwienie, jednolite, wygląd naparu żywy, tekstura i konsystencja sypkie, suche, w zależności od stopnia rozdrobnienia liści czy dodatku owoców, bez grudek, zlepień, torebki całe, suche, granulat suchy bez zbryleń i grudek; 3. Smak naparu: właściwy, charakterystyczny dla danego gatunku lub dodatków, bez obcych posmaków; 4. Zapach: właściwy, charakterystyczny dla danego gatunku i dodatków, bez obcych zapachów; 5. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Uwaga! Produkty oznaczone w zestawieniach gwiazdką będą zamawiane wyłącznie dla potrzeb Kancelarii Spółki. Zamawiający dopuszczając zaoferowanie produktów równoważnych podkreśla, że równoważność ta będzie badana z wnikliwością pod względem walorów smakowych, zawartości składników, jakości i aromatu. Udowodnienie równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy. ZADANIE NR 4: Sól, cukier, wyroby cukiernicze, kakao i bakalie: 1. Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne; 2. Wygląd, tekstura i konsystencja: cukier i sól barwa biała, pozostałe wygląd typowy dla produktu, bez oznak pleśni i szkodników; tekstura i konsystencja: kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, pozostałe konsystencja chrupiąca, sucha; 3. Smak: właściwy, charakterystyczny dla danego produktu, słodki, przyjemny, sól słony, bez obcych posmaków zjełczenia czy pleśni; 4. Zapach: właściwy, lekko słodkawy, charakterystyczny dla dodanego aromatu lub dodatków, bez obcych zapachów, sól b/zapachu; 5. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Koncentraty deserów (budynie, kisiele, galaretki), kwasek cytrynowy, żelatyna: 1. Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne; 2. Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczny dla rodzaju, barwa charakterystyczna dla rodzaju; tekstura i konsystencja: sypka, bez grudek, nie zlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, łatwo rozpuszczalne; 3. Smak: właściwy, charakterystyczny dla rodzaju i określonego smaku przez producenta, bez obcych posmaków; 4. Zapach: właściwy, charakterystyczny dla rodzaju, przyjemny, bez obcych zapachów; 5. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: suche, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Uwaga! Produkty oznaczone w zestawieniach gwiazdką będą zamawiane wyłącznie dla potrzeb Kancelarii Spółki. Zamawiający dopuszczając zaoferowanie produktów równoważnych podkreśla, że równoważność ta będzie badana z wnikliwością pod względem walorów smakowych, zawartości składników, jakości i aromatu. Udowodnienie równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy. ZADANIE NR 5: Przetwory: Przetwory muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach, nie otwieranych i nie uszkodzonych podczas transportu, z widoczną datą przydatności do spożycia, przy czym termin przydatności do spożycia nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia dostarczenia produktu. Uwaga! Produkty oznaczone w zestawieniach gwiazdką będą zamawiane wyłącznie dla potrzeb Kancelarii Spółki. Zamawiający dopuszczając zaoferowanie produktów równoważnych podkreśla, że równoważność ta będzie badana z wnikliwością pod względem walorów smakowych, zawartości składników, jakości i aromatu. Udowodnienie równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie1-400,00 zł (czterysta złotych); Zadanie2-1.000,00 zł (tysiąc złotych); Zadanie3-500,00zł (pięćset złotych) Zadanie4-900,00zł (dziewięćset złotych); Zadanie5-3.000,00 zł (trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach