Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych Gminy Łochów i SDPS w Ostrówku w 2023 r.

Centrum Usług Wspólnych w Łochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-130 Łochów, Aleja Pokoju 75
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256437855
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
  Aleja Pokoju 75
  07-130 Łochów, woj. mazowieckie
  tel. 256437855
  REGON: 710371280
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych Gminy Łochów i SDPS w Ostrówku w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku Nr 1 - Opis Przedmiotu ZamówieniaDostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku Nr 1 - Opis Przedmiotu ZamówieniaDostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku Nr 1 - Opis Przedmiotu ZamówieniaDostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu ZamówieniaDostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.Dostawa artykułów spożywczych Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.Dostawa artykułów spożywczych do Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach