Przetargi.pl
Dostawa aparatu RTG i aparatu USG

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 797704880 , fax. 825 724 170
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Al. J. Piłsudskiego 64
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 797704880, fax. 825 724 170
  REGON: 11019766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wlodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu RTG i aparatu USG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego przewoźnego aparatu RTG przyłóżkowego z oprogramowaniem wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprzedaż i dostawa aparatu USG wraz z oprogramowaniem, zainstalowaniem i uruchomieniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach