Przetargi.pl
Dostawa aparatu do znieczulenia z kardiomonitorem i monitorem zwiotczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8332760, 8332763 , fax. 858 332 760
 • Data zamieszczenia: 2022-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kleszczelowska 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 85 8332760, 8332763, fax. 858 332 760
  REGON: 50584924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-bielsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu do znieczulenia z kardiomonitorem i monitorem zwiotczenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 1 sztuki aparatu do znieczulenia z kardiomonitorem i monitorem zwiotczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach