Przetargi.pl
Dostawa aparatu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 metod a RT-PCR do wykonania badań oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej wirusa SARS-CoV-2

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 530 262 , fax. 943 554 408
 • Data zamieszczenia: 2021-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 530 262, fax. 943 554 408
  REGON: 31149600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 metod a RT-PCR do wykonania badań oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej wirusa SARS-CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 metod a RT-PCR do wykonania badań oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej wirusa SARS-CoV-2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach