Przetargi.pl
Dostawa 160 sztuk pulsoksymetrów

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-134 Kraków, ul. Zarzecze
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6399250 , fax. (12)6399259
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
  ul. Zarzecze 106
  30-134 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6399250, fax. (12)6399259
  REGON: 35013258400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 160 sztuk pulsoksymetrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  160 szt. pulsoksymetrów zgodnych z wymaganiami zamawiającego. Wymagania dotyczące parametrów pulsoksymetrów: 1. Rok produkcji: 2020 2. Przenośne urządzenie które dokonuje pomiaru poprzez wsunięcie palca do końca otworu silikonowego z szerokim kołnierzem, który zapobiega przed interferencją światła zewnętrznego (budowa urządzenia wykonana nie w formie rozchylanej klamry). 3. Zasilany 2 bateriami AAA. 4. Waga maksymalna 70g wraz z bateriami. 5. Wymiary 62,5mm x 47mm x 39,5 mm (różnica do +10 mm). 6. Zakres pomiaru saturacji: 70-100 % (dokładność ±3% przy >70%). 7. Zakres pomiaru tętna: 30-235 bpm (dokładność ± 2% przy >100%). 8. Przystosowany do badania osób dorosłych oraz dzieci (na grubość palca 14-20 mm). 9. Wykres kształtu fali SpO2. 10. Obudowa wykonana z silikonu. 11. Dwukolorowy wyświetlacz typu OLED. 12. Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 sekundach. Pozostałe wymagania: 1. Instrukcja obsługi w języku polskim (w tym sposobu mycia i dezynfekcji). 2. Okres gwarancji — min. 24 miesiące. 3. Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych, jeżeli producent wymaga powyższych przeglądów, w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji. 4. Urządzenie medyczne klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/43/42/EEC. 5. Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33171000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną