Przetargi.pl
Dostawa 14 sztuk lamp do usuwania z otoczenia wirusów i bakterii

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej ogłasza przetarg

 • Adres: 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 245 314 , fax. 914 245 805
 • Data zamieszczenia: 2021-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
  pl. Armii Krajowej 1
  70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 245 314, fax. 914 245 805
  REGON: 32093325000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mjog.szczecin.pl/chapter_145000.asp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 14 sztuk lamp do usuwania z otoczenia wirusów i bakterii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa towaru: 1. 7 sztuk: lampa UV-C STERILON AIR 72W - wersja stojąca z przewodem do gniazdka, licznik czasu pracy, funkcja Eko - cichsza praca , zasięg skutecznego działania 30m2/1 lampa 2. 2 sztuki: lampa UV-C STERILON AIR 144W - wersja stojąca z przewodem do gniazdka, licznik czasu pracy, funkcja Eko - cichsza praca, zasięg skutecznego działania 50m2/1 lampa 3. 2 sztuki: lampa UV-C STERILON AIR LIGHT 576W/Z4 wersja na stojaku jezdnym, licznik czasu pracy, zasięg skutecznego działania 250m2/1 zestawu lamp 4. 3 sztuki: lampa UV-C STERILON AIR 144W - wersja stojąca z przewodem do gniazdka, licznik czasu pracy, funkcja Eko - cichsza praca, zasięg skutecznego działania 50m2/1 lampa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31515000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną