Przetargi.pl
Dostawa 100 szt. licencji dla oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji VMWare Horizon Enterprise dla 100 użytkowników lub równoważnych w modelu subskrypcyjnym wraz z gwarancją

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW
  ul. Samorządowa 1
  26-601 Radom, woj. mazowieckie
  REGON: 142636274
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 100 szt. licencji dla oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji VMWare Horizon Enterprise dla 100 użytkowników lub równoważnych w modelu subskrypcyjnym wraz z gwarancją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 szt. licencji dla oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji VMWare Horizon Enterprise, dla 100 użytkowników lub równoważnych w modelu subskrypcyjnym wraz z gwarancją producenta na okres 36 miesięcy. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach