Przetargi.pl
Dezynfekcja i inne czynności związane z likwidacją ogniska ptasiej grypy w miejscowości Wielkie Leźno, gmina Brzozie.

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Wesoła
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 934 603 , fax. 564 934 603
 • Data zamieszczenia: 2021-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Wesoła 22
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 934 603, fax. 564 934 603
  REGON: 87112446600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piwbrodnica.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa – dysponent III stopnia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dezynfekcja i inne czynności związane z likwidacją ogniska ptasiej grypy w miejscowości Wielkie Leźno, gmina Brzozie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania, w terminach wskazywanych przez Zleceniodawcę, następujących czynności: 1) dezynfekcji bieżącej, 2) dezynfekcji środków transportu, 3) czyszczenie, odkażanie gospodarstwa i wyposażenia, 4) pryzmowanie i dezynfekcja obornika, - w stadzie indyków, w którym stwierdzono ognisko grypy ptaków - w miejscowości Wielkie Leźno, gmina Brzozie, powiat brodnicki. Realizacja obejmuje: zapewnienie sprzętu i środków do czyszczenia, dezynfekcji, odkażania wyposażenia i gospodarstwa, w oparciu o epidemiologię i właściwości patogenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90921000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach