Przetargi.pl
Dania gotowe

ZPUH LP ogłasza przetarg

 • Adres: 10-307 Olsztyn, Marii Zientary Malewskiej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5260137
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZPUH LP
  Marii Zientary Malewskiej 51/53
  10-307 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5260137
  REGON: 51100169100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjan skarbu państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dania gotowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I-dania mięsno-warzywne 1.Flaki wołowe w rosole w ilości 5.500sztuk 2.Flaki wołowe w pomidorach 5.500sztuk 3.Kurczak w sosie śmietanowym w ilości 4.000sztuk 4.Żebreka wieprzowe w kapuście w ilości 4.000sztuk 5.Fasolka po bretońsku z boczkiem lub kiełbasą w ilości 17.000sztuk 6.Strogonow w ilości 7.000sztuk 7.Szynka w sosie pieczeniowym w ilości 6.000sztuk 8.Gołąbki w ilości 4.000sztuk 9.Pulpety w sosie pomidorowym w ilości 6.000sztuk 10.Gulasz wołowy w sosie węgierskim 7.000sztuk 11.Kiełbaski białe w sosie w ilości 4.000sztuk Dania gotowe winny być pakowane w słoiki lub puszki Gramatura netto opakowania. 500g-680g na okres od 20.10.2018r do 31.03.2019r Część II-zupy z wkładką mięsną 1.Zupa grochowa z kiełbasą lub mięsem w ilości 7.000sztuk 2.Zupa fasolowa z kiełbasą lub z mięsem w ilości 5.000sztuk 3.Zupa pomidorowa z mięsem w ilości 4.000sztuk 4.Zupa kapuśniak z mięsem w ilości 4.000sztuk 5. Żurek z białą kiełbasą 4.000sztuk 6.Zupa gulaszowa 7.000sztuk 7.Zupa grzbowa z mięsem w ilości 4.000sztuk Zupy z wkładką mięsną winny być pakowane w słoiki lub puszki Gramatura netto opakowania 500-680g na okres od 20.10.2019r do 31.03.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie, Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną