Przetargi.pl
CZĘŚCIOWY REMONT PODDASZA W BUDYNKU NR 9 KK 4310 - DZIWNÓW

Komenda Portu Wojennego Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, Steyera 28
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261242581
 • Data zamieszczenia: 2023-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Świnoujście
  Steyera 28
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261242581
  REGON: 811143594
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZĘŚCIOWY REMONT PODDASZA W BUDYNKU NR 9 KK 4310 - DZIWNÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Częściowy remont poddasza w budynku nr 9/4310 w Dziwnowie zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy które stanowią załącznik nr 4 do SWZ który to załącznik stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach