Przetargi.pl
Część I dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu określonych w PAKIETACH od 1 do 10 Pakiet nr 1 Wata . Gaza, Opaski Załącznik Nr 1 Pakiet nr 2,3 Kompresy, siatka opatrunkowa, chusta Załącznik Nr 1 Pakiet nr 4 Przylepce, Taśmy Załącznik Nr 1 Pakiet nr 5 Opaski gipsowe Załącznik Nr 1 Pakiet nr 6 Pieluchomajtki dla dorosłych,podkład higieniczny,Załącznik Nr 1 Pakiet nr 7 Serwety Załącznik Nr 1 Pakiet nr 8 Zestawy do porodu, dla noworodka, serwety,Załącznik Nr 1 Pakiet nr 9 Zestaw operacyjny, serwetki operacyjne Załącznik Nr 1 Pakiet nr 10 Opatrunki hydrokoloidowe, hydrowłókniste,Załącznik Nr 1 Część II dostawa artykułów medycznych i materiałów diagnostycznych określonych w PAKIETACH nr.11,12, Pakiet nr 11 Rurki, testy, rękawy, papier, maska, czepek z flizeliny, Załącznik Nr 1 Pakiet nr 12 Papiery żele , elektrody Załącznik Nr 1

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34300 Żywiec, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 613 916 , fax. 338 613 916
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sienkiewicza 52
  34300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 338 613 916, fax. 338 613 916
  REGON: 30442100010
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu określonych w PAKIETACH od 1 do 10 Pakiet nr 1 Wata . Gaza, Opaski Załącznik Nr 1 Pakiet nr 2,3 Kompresy, siatka opatrunkowa, chusta Załącznik Nr 1 Pakiet nr 4 Przylepce, Taśmy Załącznik Nr 1 Pakiet nr 5 Opaski gipsowe Załącznik Nr 1 Pakiet nr 6 Pieluchomajtki dla dorosłych,podkład higieniczny,Załącznik Nr 1 Pakiet nr 7 Serwety Załącznik Nr 1 Pakiet nr 8 Zestawy do porodu, dla noworodka, serwety,Załącznik Nr 1 Pakiet nr 9 Zestaw operacyjny, serwetki operacyjne Załącznik Nr 1 Pakiet nr 10 Opatrunki hydrokoloidowe, hydrowłókniste,Załącznik Nr 1 Część II dostawa artykułów medycznych i materiałów diagnostycznych określonych w PAKIETACH nr.11,12, Pakiet nr 11 Rurki, testy, rękawy, papier, maska, czepek z flizeliny, Załącznik Nr 1 Pakiet nr 12 Papiery żele , elektrody Załącznik Nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I Pakiet nr 3 2 000,00 PLN Pakiet nr.6 - 2 000,00 PLN Pakiet nr 9 - 2 000,00 PLN Część II Pakiet nr 11 - 3 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach