Przetargi.pl
Codzienny odbiór i utylizacja odpadów medycznych z badań w kierunku COVID-19

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7434272 do 75 , fax. 817 434 686
 • Data zamieszczenia: 2021-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Pielęgniarek 6
  20-708 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7434272 do 75, fax. 817 434 686
  REGON: 29314300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Codzienny odbiór i utylizacja odpadów medycznych z badań w kierunku COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Codzienny odbiór i utylizacja odpadów medycznych z badań w kierunku COVID-19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach