Przetargi.pl
całodobowe bezgotówkowe tankowanie etyliny Pb 95, ON samochodów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 613 916 , fax. 338 613 916
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sienkiewicza 52
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 338 613 916, fax. 338 613 916
  REGON: 30442100010000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  całodobowe bezgotówkowe tankowanie etyliny Pb 95, ON samochodów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  całodobowe bezgotówkowe tankowanie etyliny Pb 95, ON samochodów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach