Przetargi.pl
Całodobowa obsługa techniczna instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach , obejmująca bieżące monitorowanie instalacji tlenu medycznego

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-635 Katowice, Ziołowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 359 84 07 , fax. 32 202 95 01
 • Data zamieszczenia: 2021-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Ziołowa 45-47
  40-635 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 359 84 07, fax. 32 202 95 01
  REGON: 12628608592700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gcm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa obsługa techniczna instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach , obejmująca bieżące monitorowanie instalacji tlenu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całodobowa obsługa techniczna instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach , obejmująca bieżące monitorowanie instalacji tlenu medycznego, w szczególności: a) ewidencja poziomu napełnienia butli z tlenem medycznym i zbiorników z tlenem medycznym według wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej; b) informowanie osób po stronie Zamawiającego współpracujących z dostawcą tlenu o konieczności zamówienia tlenu do zbiorników i do butli; c) pomoc techniczna w przypadku awarii w porozumieniu z osobą koordynującą po stronie Zamawiającego i podmiotem zewnętrznym świadczącym usługę serwisu instalacji tlenu medycznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85111700-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach