Przetargi.pl
Budowa wieży zjeżdżalni wraz z kompleksem zjeżdżalni wodnych w Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6400-800 , fax. 42 683 44 78
 • Data zamieszczenia: 2021-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
  al. Unii Lubelskiej 4
  94-208 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6400-800, fax. 42 683 44 78
  REGON: 47323046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://aquapark.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego w której Miasto Łódź posiada 100% udziałów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wieży zjeżdżalni wraz z kompleksem zjeżdżalni wodnych w Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży zjeżdżalni wraz z kompleksem zjeżdżalni wodnych w Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ), projekcie budowlanym i dokumentacji projektowej, zamieszczonych na serwerze FTP pod adresem ftp://1587.v.tld.pl Loginy i hasła będą przekazywane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym wykonawcom na ich prośbę, którą należy kierować na adres przetargi@aquapark.lodz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach