Przetargi.pl
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II

GMINA LĄDEK-ZDRÓJ ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748117884
 • Data zamieszczenia: 2022-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LĄDEK-ZDRÓJ
  Rynek 31
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748117884
  REGON: 890718113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ladek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest etap II budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w północno-wschodniej części Lądka-Zdroju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach