Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo.

Gmina Chociwel ogłasza przetarg

 • Adres: 73-120 Chociwel, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 622 024 , fax. 915 622 076
 • Data zamieszczenia: 2022-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chociwel
  ul. Armii Krajowej 52
  73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 622 024, fax. 915 622 076
  REGON: 52841600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwe.pl - bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo, Dz. nr 62, obr. geodezyjny Lisowo, gmina Chociwel, zgodnie z dokumentacją o następującej charakterystyce: Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przystosowany również dla osób niepełnosprawnych. Aby zróżnicować bryłę i zaakcentować część wejściową zaprojektowano w tym miejscu dach płaski, przez co sam łącznik wydaje się mniejszy. Parametry budynku: 1) Szerokość elewacji frontowej budynku - 15,15m; 2) Długość budynku - 15,40m; 3) Wysokość budynku do kalenicy (część główna) - 7,36m; 4) Wysokość budynku (część wejściowa) - 3,50m; 5) Kąt nachylenia połaci dachowej - 30o 6) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku świetlicy - 182,60m2 7) Powierzchnia użytkowa budynku świetlicy - 154,67m2 8) kubatura budynku świetlicy - 995,00m3;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach