Przetargi.pl
Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie

Urząd Gminy w Jeżowie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 755 371 , fax. 468 755 369
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Jeżowie
  ul. Kwiatowa 1
  95-047 Jeżów, woj. łódzkie
  tel. 468 755 371, fax. 468 755 369
  REGON: 54070790975000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Realizację zadania pn. „Budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Jeżowie”, w tym: Budowa budynku gospodarczo-socjalnego obejmująca roboty ziemne, wykonanie fundamentu, konstrukcji stalowej, stolarki otworowej i posadzki; wykonanie: przyłącza elektrycznego, oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, kanalizacji zewnętrznej, kanalizacji wewnętrznej, instalacji wodociągowej zewnętrznej, wewnętrznej instalacji wodociągowej i cwu (roboty montażowe) oraz wykonanie utwardzeń i miejsc postojowych. Szczegółowy zakres zamówienia określa kosztorys ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach