Przetargi.pl
Badanie pracowników Starostwa Powiatowego w kierunku COVID-19

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8136-900 , fax. 33 8136-897
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
  ul. Piastowska 40
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 8136-900, fax. 33 8136-897
  REGON: 72183131000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.bielsko.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie pracowników Starostwa Powiatowego w kierunku COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Badania pracowników Starostwa Powiatowego w kierunku COVID-19, ilość: 5 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach