Przetargi.pl
Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Jana Bosko
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 817 320 , fax. 257 876 083
 • Data zamieszczenia: 2021-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. ks. Jana Bosko 5
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 257 817 320, fax. 257 876 083
  REGON: 30677900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsokolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach