Przetargi.pl
„Aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej wilii z ogrodem-siedziby oddziału IPN w szczecinie przy ul. Piotra Skargi 14 oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót”