Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Stacha Konwy
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 162 015, , fax. 862 162 015
 • Data zamieszczenia: 2019-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
  ul. Stacha Konwy 11
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 162 015, , fax. 862 162 015
  REGON: 96690000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-lomza.pl/zswio

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”: Opis przedmiotu zamówienia: 1.Rozebranie istniejących i wykonanie nowych ścianek działowych zgodnie z projektem. 2.Wykucie starych ościeżnic i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. 3.Skucie starej glazury w łazienkach. 4. Demontaż starych urządzeń sanitarnych. 5. Zerwanie starych podłóg ( pcv, terrakoty) 6. Wykonanie nowych okładzin ściennych z glazury w łazienkach na pełną wysokość oraz wstawienie paneli szklanych wg załączonego projektu – stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ ( ostateczna kolorystyka oraz wzory po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły). 7. Wygładzenie i pomalowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach ( łącznie z klatką schodową) oraz montaż fototapety na jednej ścianie wg załączonego projektu – stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ( ostateczny wzór i kolorystyka po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły). 8. Zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych i wejściowych (wejściowe do pomieszczeń i łazienek o prześwicie 90 cm, do kabin sanitarnych o prześwicie 80 cm, wejściowe do budynku profil ciepły o prześwicie 90 cm) - ( ostateczny wzór i kolorystyka po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły). 9. Wymiana stolarki okiennej na nową spełniającą parametry na rok 2021 (Umax – 0,90 (W/m2*K) oraz montaż parapetów wewnętrznych (do uzgodnienia z Dyrekcją Szkoły). 10. Montaż nowych urządzeń sanitarnych w łazienkach ( umywalki, pisuar, sedesy wiszące GEBERIT). 11. Montaż zlewów w pomieszczeniu laboratorium. 12. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej . 13. Wymiana grzejników z zaworami termostatycznymi. ( dopasować wielkości grzejników do istniejących). 14. Wymiana instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach. 15. Wymiana oświetlenia na ledowe (uzgodnienie z Dyrekcją Szkoły). 16. Montaż przewodów i gniazdek wtykowych zgodnie z wizualizacja w listwach. 17.Wymiana balustrady na klatce schodowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach