Przetargi.pl
Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 34 46 471 , fax. 22 34 46 474
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
  ul. Narutowicza 80
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 34 46 471, fax. 22 34 46 474
  REGON: 67671400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock-szpital.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, tj. rozbudowa i przebudowa wraz z remontem budynku szpitalnego wraz z niezbędną infrastrukturą, tj oświetleniem zewnętrznym i budowa parkingu na 30 miejsc dla sam. osobowych na części działki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach